aktualności             pakiety ochrony              o nas              działalność społeczna               Business Centre Club             referencje             oferty pracy              kontakt                                              
Pakiet Mini kosztów maxi ochrona (promocja)
już od 35 zł netto zobacz >>Pakiet Standard
już od 65 zł netto
zobacz >>Pakiet VIP
już od 95 zł netto
zobacz >>Pakiet Elita
już od 195 zł netto
zobacz >>>
 
Pakiet Elita

Abonament - 195,00 netto

( z użyczeniem  nadajnika GPRS wraz z kartą SIM )
Umowa na czas nieokreślony bez okresu wypowiedzenia

Usługa monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA):
1. Całodobowe monitorowanie i rejestrowanie sygnałów z LSA oraz ich  weryfikacja pod kątem autentyczności.
2. Odpowiednie reagowanie Centrum Monitorowania Alarmów (CMA) na sygnały z LSA.
3. Oznakowanie obiektu tablicami i naklejkami prewencyjnymi Societas.
4. Doraźna ochrona fizyczna obiektu na żądanie Abonenta.
5. Telefoniczne wsparcie techniczne (technik dyżurny).
6. Dwa przeglądy konserwacyjne LSA w roku.
7. Udostępnienie zastępczego LSA na czas naprawy LSA Abonenta.
8. Raz na 12 miesięcy możliwość skorzystania bezpłatnie z asysty i asysty z transportem - usługa realizowana po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
9. Ubezpieczenie mienia abonenta  na sumę 10.000 zł
10. Zdalna pomoc informatyczna

Działanie CMA Societas po otrzymaniu sygnału z LSA:
- skierowanie do obiektu Grupy Interwencyjnej (GI), której działanie zmierzać będzie do udaremnienia powstania szkody na osobach przebywających w obiekcie lub na mieniu Abonenta
- objęcie obiektu doraźną ochroną fizyczną
- powiadomienie odpowiednich służb oraz Abonenta

Opłaty za działania dodatkowe:
       0 zł - każda interwencja GI*

       0 zł - dwa przeglądy konserwacyjne LSA w roku
       0 zł - telefoniczne wsparcie techniczne (technik dyżurny)
       0 zł - wyciąg z rejestru sygnałów
       0 zł - dwie godziny (raz na kwartał) wsparcia informatycznego
     60 zł - trzecia i każda następna godzina zdalnego wsparcia informatycznego.
     50 zł netto - druga i każda następna godzina doraźnej ochrony fizycznej obiektu
   110 zł netto - druga i każda następna asysta w roku
   150 zł netto - druga i każda następna asysta z transportem w roku


   (*) - druga i każda następna interwencja na alarm zawiniony (w miesiącu) i nie odwołana zgodnie z procedurą w czasie do 3 min -  płatna będzie 30 zł netto każda.