aktualności             pakiety ochrony              o nas              działalność społeczna               Business Centre Club             referencje             oferty pracy              kontakt                                              
 
Pakiet Mini kosztów maxi ochrona (promocja)
już od 35 zł netto zobacz >>Pakiet Standard
już od 65 zł netto
zobacz >>Pakiet VIP
już od 95 zł netto
zobacz >>Pakiet Elita
już od 195 zł netto
zobacz >>>
Pakiet VIP

Abonament - 95,00 netto

( z użyczeniem  nadajnika GPRS wraz z kartą SIM )
Umowa na czas nieokreślony bez okresu wypowiedzenia

Usługa monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA):
1. Całodobowe monitorowanie i rejestrowanie sygnałów z LSA oraz ich  weryfikacja pod kątem autentyczności.
2. Odpowiednie reagowanie na sygnały z LSA - powiadomienie Abonenta lub osób przez niego upoważnionych drogą telefoniczną. Abonent lub osoba przez niego upoważniona podejmuje działania własne lub zleca podjęcie działan przez Centrum Monitorowania Alarmów (CMA) Societas.
UWAGA: W przypadku odebrania sygnału typu "NAPAD", CMA zleca wyjazd Grupy Interwencyjnej (GI) bez powiadamiania Abonenta *.
3. Oznakowanie obiektu tablicami i naklejkami prewencyjnymi Societas.
4. Telefoniczne wsparcie techniczne (technik dyżurny).
5. Jeden przegląd konserwacyjny LSA w roku
6. Raz na 12 miesięcy możliwość skorzystania bezpłatnie z asysty - usługa realizowana po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
7. Ubezpieczenie mienia abonenta  na sumę 5000 zł
8. Zdalna pomoc informatyczna

Możliwe działania CMA Societas - na zlecenie Abonenta:
- zlecenie wyjazdu GI do obiektu
- zlecenie objęcia obiektu doraźną ochroną fizyczną
- powiadomienie odpowiednich służb oraz Abonenta

Możliwa jest opcja stałego zlecenia wyjazdu GI po przyjęciu sygnału przez CMA (bez kontaktu telefonicznego).

Opłaty za działania dodatkowe - zlecone przez Abonenta:
     20 zł netto - trzecia i każda następna interwencja GI* w miesiącu
     0 zł - jeden przegląd konserwacyjny LSA w roku
     0 zł - telefoniczne wsparcie techniczne (technik dyżurny)
     0 zł netto - wyciąg z rejestru sygnałów
     0 zł - dwie godziny (raz na 6 miesięcy) wsparcia informatycznego
   60 zł - trzecia i każda następna godzina zdalnego wsparcia informatycznego.
   20 zł netto - każda interwencja GI na sygnał typu "NAPAD" *
   50 zł netto - każda rozpoczęta godzina doraźnej ochrony fizycznej obiektu
110 zł netto - druga i każda następna asysta w roku
150 zł netto - asysta z transportem

(*) - istnieje możliwość odwołania interwencji GI zgodnie z procedurą w czasie do 3 min.