aktualności             pakiety ochrony              o nas              działalność społeczna               Business Centre Club             referencje             oferty pracy              kontakt                                              
 
Pakiet Mini kosztów maxi ochrona (promocja)
już od 35 zł netto zobacz >>Pakiet Standard
już od 65 zł netto
zobacz >>Pakiet VIP
już od 95 zł netto
zobacz >>Pakiet Elita
już od 195 zł netto
zobacz >>>
Pakiet Standart

Abonament - 65,00 netto

( z użyczeniem  nadajnika GPRS wraz z kartą SIM )
Umowa na czas nieokreślony bez okresu wypowiedzenia.
Usługa monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA):
1. Całodobowe monitorowanie i rejestrowanie sygnałów z LSA oraz ich  weryfikacja pod kątem autentyczności.
2. Odpowiednie reagowanie na sygnały z LSA - powiadomienie Abonenta lub osób przez niego upoważnionych drogą telefoniczną. Abonent lub osoba przez niego upoważniona podejmuje działania własne lub zleca podjęcie działa
ń przez Centrum Monitorowania Alarmów (CMA) Societas.
UWAGA: W przypadku odebrania sygnału typu "NAPAD", CMA zleca wyjazd Grupy Interwencyjnej (GI) bez powiadamiania Abonenta *.
3. Oznakowanie obiektu tablicami i naklejkami prewencyjnymi Societas.


Możliwe działania CMA Societas - na zlecenie Abonenta:

- zlecenie wyjazdu GI do obiektu
- zlecenie objęcia obiektu doraźną ochroną fizyczną
- powiadomienie odpowiednich służb oraz Abonenta

Możliwa jest opcja stałego zlecenia wyjazdu GI po przyjęciu sygnału przez CMA (bez kontaktu telefonicznego).

  
Opłaty za działania dodatkowe - zlecone przez Abonenta:

     30 zł netto - trzecia i każda następna (w miesiącu) interwencja GI
        0 zł netto - wyciąg z rejestru sygnałów
     30 zł netto - każda interwencja GI na sygnał typu "NAPAD" *
     50 zł netto - każda rozpoczęta godzina doraźnej ochrony fizycznej obiektu
   110 zł netto - asysta
   150 zł netto - asysta z transportem


(*) - istnieje możliwość odwołania interwencji GI zgodnie z procedurą w czasie do 3 min.