aktualności             pakiety ochrony              o nas              działalność społeczna               Business Centre Club             referencje             oferty pracy              kontakt                                              
 
Pakiet Mini kosztów maxi ochrona (promocja)
już od 35 zł netto zobacz >>Pakiet Standard
już od 65 zł netto
zobacz >>Pakiet VIP
już od 95 zł netto
zobacz >>Pakiet Elita
już od 195 zł netto
zobacz >>>
Pakiet Mini Kosztów Maxi Ochrona (promocja)

Abonament - 35,00 netto

( z użyczeniem  nadajnika GPRS wraz z kartą SIM )

Umowa  na  czas  nieokreślony  bez okresu wypowiedzenia
W  ramach  promocji  oferujemy  rabat  pomniejszający   opłatę abonamentową
z 65 zł na 35 zł.
Łączna wartość rabatu brutto wynosi 885,60 zł

Usługa monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA):
1. Całodobowe monitorowanie i rejestrowanie sygnałów z LSA oraz ich weryfikacja pod kątem autentyczności.
2. Odpowiednie reagowanie na sygnały z LSA - powiadomienie Abonenta lub osób przez niego upoważnionych drogą telefoniczną. Abonent lub osoba przez niego upoważniona podejmuje działania własne lub zleca podjęcie działan przez Centrum Monitorowania Alarmów (CMA) Societas.
UWAGA: W przypadku odebrania sygnału typu "NAPAD", CMA  zleca wyjazd Grupy Interwencyjnej (GI) bez powiadamiania Abonenta *.
3. Oznakowanie obiektu tablicami i naklejkami prewencyjnymi Societas.

Możliwe działania CMA Societas - na zlecenie Abonenta:
- zlecenie wyjazdu GI do obiektu
- zlecenie objęcia obiektu doraźną ochroną fizyczną
- powiadomienie odpowiednich służb oraz Abonenta

Możliwa jest opcja stałego zlecenia wyjazdu GI po przyjęciu sygnału przez CMA      (bez kontaktu telefonicznego).


Opłaty za działania dodatkowe - zlecone przez Abonenta:

  40 zł netto - druga i każda następna interwencja GI (w miesiącu)
  40 zł netto - każda interwencja GI na sygnał typu NAPAD
  50 zł netto - każda rozpoczęta godzina doraźnej ochrony fizycznej obiektu
  10 zł netto - wyciąg z rejestru sygnałów
110 zł netto - asysta
150 zł netto - asysta z transportem


(*) - istnieje możliwość odwołania interwencji GI zgodnie z procedurą w czasie do 3 min.