aktualności             pakiety ochrony              o nas              działalność społeczna               Business Centre Club             referencje             oferty pracy              kontakt                                              
 
 
 
Ochrona fizyczna obiektów i imprez
System ochrony stałej obiektów polega na fizycznej obecności pracowników ochrony na chronionym terenie.

Do ich podstawowych zadan należy przede wszystkim:
- prewencja,
- czynne przeciwdziałanie aktom kradzieży,
  zniszczenia,uszkodzenia mienia oraz
- zakłócania właściwego funkcjonowania
  chronionego obiektu.
Ochrona stała prowadzona jest na podstawie opracowywanego indywidualnie Planu Ochrony Obiektu. Plan ten określa wymagane siły i środki niezbędne do właściwej ochrony.